Vi på XLNT utför professionell takvård!

Mossbekämpning

På grund av luftföroreningar så har oönskade påväxter på våra tak ökat markant. Mossa, lav samt alger på taket påverkar inte bara husets utseende och sänker dess värde utan tyvärr även snabbt försämrar takets hållbarhet. Både mossa och alger hindrar avrinning från taket och suger upp vatten och binder fukt som skadar taket. De har också lätt att tränga in i takpannans porer och där skapa frostsprängning vid kyla.

XLNT Taktvätt

Takrengöring

Det finns olika metoder att få ett tak rent. Man kan använda högtryckstvätt, man kan använda manuell skrapning eller maskinell skrapning eller en mix av dessa olika metoder. Det man tar hänsyn till är takets behov och dess kondition. Vi hanterar 

Ett professionellt utfört takvård förlänger takets livslängd samt förskönar dess utseende. Det är således en bra investering för dig som är husägare!

 

Vi på XLNT är utbildade för avancerad takrengöring och hjälper dig att förlänga ditt taks livslängd via olika effektiva moderna metoder.

 

 

Före och efter...

Det är inte bara vår inomhusmiljö vi vill ha ren och fin. Givetvis skall husets tak återspegla övriga  fastighetens trivsamma boende. Att vårda sitt tak innebär även att man spar pengar. Ett tak håller inte hur länge som helst men genom att vårda det med rengöring så förlänger du dess livslängd och hållbarhet och skjuter ett ev. takbyte på framtiden.

Vi på XLNT kommer kostnadsfritt hem till dig för att inspektera ditt tak och vi visar gärna på dokumentationer på hur andra husägares tak sett ut innan och efter vår behandling.

Tvätt av solpaneler

Vårt tvättsystem ökar effektiviteten på dina solpaneler. Vi använder oss av Ultrarent vatten som inte lämnar några avlagringar efter sig samt gör den rengjorda ytan mer smutsavvisande och håller sig ren mycket längre.

 

Någon husägare har sagt att… ”-Jag tar fram vattenslangen och spolar mina solpaneler vid behov”. Snälla, snälla! Gör inte det! Vanligt vatten innehåller så mycket kalk och övriga mineraler som gör att det mycket snabbt blir avlagringar som etsar sig fast i panelernas ytskikt. Låt oss istället vårda dina solpaneler för bästa rengöring.

Vi på XLNT är auktoriserade
GrönFri entreprenörer.

XLNT Fönsterputs

Givetvis lämnar vi
garantier på våra uppdrag!

Kontakta oss så kommer vi och tittar på ditt tak och ger
dig en kostnadsfri konsultation och offert på vårt uppdrag.

Telefon: 0768-000 329

info@xlntfonsterputs.se

We want to make a difference!

För en trivsam miljö!