Fasadtvätt

Vi får din husfasad att bli som ny igen...

Luftföroreningar, klimat, väder och vind påverkar våra fastigheter med smuts och oönskad påväxt. Detta förstör din fasad med tiden. Fasadtvätt förbättrar istället fastighetens utseende, höjer dess värde och förlänger tiden för underhåll.


Vi tvättar således alla typer av fasader såsom putsfasad, tegelfasad, plåtfasad, träfasad. Vi har även vattenmatade stänger på upp till 15 meter vilket gör att skylift eller byggställningar sällan behöver användas.

Service till företag

Givetvis är våra tjänster som vi erbjuder även tillgängliga för alla företag och kommuner. Kontakta oss med era önskemål så kan vi förklara hur vi bäst kan tillmötesgå dem . Givetvis lämnar vi alltid kostnadsfria offerter.

En ren fasad ger ett gott intryck, höjer fastighetens värde och förlänger tiden för underhåll. Vi på XLNT rengör de flesta fasader och skyltar med Ultrarent vatten. Mycket hårt nedsmutsade fasader kan behöva högtryckstvättning en metod vi också behärskar.

Skinande resultat!

Vi tvättar bort alger, smuts, svamp, mögeltillväxt och föroreningar från er fasad med Ultrarent vatten, som är en effektiv och helt kemikaliefritt tillvägagångsätt. Detta speciella vatten, som efter en avancerad filtreringsprocess, är avjoniserat, har en enormt rengörande effekt och är mycket skonsam mot fasadens yta.

Bilden här ovan är från ett av våra många uppdrag med Ultrarent vatten och visar tydligt resultatet hur en smutsig och ofräsch fasad åter blir ren och fin.

Impregnering

Efter avslutad fasadtvätt kan man om man vill utföra impregnering av fasaden som ytterligare förlänger fasadens livslängd samt gör att ny smuts och angrepp av olika former av tillväxt får mycket svårare att få fäste.

Rengöring av solceller

Fler och fler villaägare skaffar sig solceller på sina hus. En bra investering för både miljö och privatekonomin. Men för att solljuset skall kunna utnyttjas optimalt så behövs panelerna rengöras cirka 1–2 gånger per år.

Solpanelerna blir ju smutsiga av fågelspillning, damm, alger, pollen, etc. vilket försämrar upptagningsförmågan av solens strålar.  Med hjälp av vår smidiga och väl anpassade utrustning går arbetet snabbt och enkelt. Givetvis använder vi ett miljövänligt tillvägagångsätt!

Miljömedvetet företag

Dagligen hör vi alarmerande rapporter om klimathotet. Vi på XLNT anser att detta måste tas på största allvar och att alla måste hjälpa till att värna och vårda om vår natur och dess resurser. Vi som företag har givetvis en strikt utarbetad miljöpolicy där vi använder miljövänliga kemikalier och arbetsmetoder i största möjligaste mån.

Vårt miljöarbetet är en integrerad del i hela vår verksamhet, där både kunder och leverantörer skall bli engagerade.

XLNT För en hållbar miljö
fler än 500 privatkunder har väl inte fel...?

Våra kunder rekommenderar oss!